Ana Sayfa  Menüler  iletişim

        

  


         MENÜLER ve ÖZELLİKLERİ :

         Program yüklendikten sonra, her kullanıcının C:\imalat klasörünün altındaki dosyalarla                              

         çalışılacaktır.

         Masaüstüne de Hatkon kısa yolu gelmektedir. Bu kısa yola tıklanıldığında  program açılacak ve                             

         aşağıdaki görüntü karşımıza gelecektir.

        

         Programın ilk açılış anındaki Kullanıcı Tanımlama menüsüyle kullanıcının yetkisi belirlenerek hangi                                

         Menülere girebileceği tanımlanmaktadır. Kullanıcı bilgisayarını her açtığında, bu önceden yapılan  

         tanımlamaya göre Ana Açılış Menü’sündeki  program/programlar aktif olacaktır. Dolayısıyla kullanıcı                     

         kendi niteliğine uygun olan programlarla çalışabilecek diğerleriyle çalışamayacaktır. 

        

         Yine program, ilk açıldığında daha önceden tanımlanmış ana veritabanına (Asıl Kaynak)   

         bağlanılacak ve buna dair ilk açılış mesajı gelecektir.  

                                                                

         Eğer yeni bir konum oluşturulacaksa; üstte “Veritabanı İşlemleri” yazan yere tıklanır,                                

         açılan seçeneklerden Yeni Konum Oluştur” a basılır. Açılan yeni sayfada Konum seçilir   

         ve Konum Adı yazılır, Kaydet ve Çık Düğmesine basılarak Ana menü ye dönülür.                    

        

         Eğer bu yeni kaydedilen veritabanına bağlanılmak isteniyorsa; Bağlı Tablo Konumu yazan                                

         yerdeki oka basılarak veritabanı kaynağının yolu ve adı seçilir. Bağlanma yeri ve sonucu  

         ekrana gelen bir mesajla kullanıcıya bildirilmiş olur.

        

         Buna göre aktif olan menülerin düğmelerine tıklatınca alt menüler ekranda renkli yazılarla,                                  

         gözükecek, aktif olmayan menülere tıklanınca da alt menüler boş gelecektir. 

        

         Program bu yukarıda bahsedilen şekilde menülerden oluşmakta ve kullanıcının hangi/hangi

         menülere girebileceği ilk başlangıçta belirlenmiş olmaktadır.

        

         Şimdi bu menüleri yakından tanıyalım: 

           1- PLANLAMA:

         Bu menüde şu işlemler gerçekleştirilir:

         - Model bazında maliyet çıkartma ve fiyat verme

    - Kumaş ve Aksesuar tedarik/ihtiyaç planlaması yapma ve otomatik stok kodu oluşturma

    - Detaylı Order planlama ve Excel’e aktarma

         - Malzeme aşaması için gruplar yaratabilme. Tüm malzeme aşamasını gruplar halinde takip  

           edebilme. (Satınalma, Boya talimatı, Örme talimatı gibi.) Yani toplu üretim planlama yapabilme
          - Kumaş özellik dosyasında kumaş en,gr/m², pus fein gibi bilgileri arşivleyebilme.

    - Programda kayıtlı olan ihtiyaç plan ve order Excel dosyalarına ve order resim dosyalarına  rahatlıkla ulaşabilme.

    - Yüklenen/yüklenmeyen ya da tüm siparişlerin bütün detay bilgilerini görebilme

    - Yüklenmeyen orderların adet bazında veya meblağ bazında aylık olarak özet tablolarını görebilme

          - Zaman planlaması ve iki tarih arası her ordera ait yapılması gereken işlemler

    - Anında bütün raporları isteğe bağlı olarak Excel ya da Hatkon formatında alabilme

    - Yine Hatkon formatındaki dosyaların tamamını ya da seçilmiş olan bir kısmını anında Excel'e yollayabilme.

    - Müşteri bilgileri ve okeylerini ve tarih ve notlar olarak ayrı ayrı girebilme.

    - Herhangi bir müşteri ya da müşteriye ait bilgileri Müşteri Aktarma Menüsüyle otomatik olarak e-mail ile yollayabilme.

Bu menüye tıklanıldığında Girişler ve Raporlar olmak üzere iki alt menü açılacaktır.

Aşağıda bu görüntüler mevcuttur.

                                                         

         2- KUMAŞ DEPO:

       Bu menüde şu işlemler gerçekleştirilir:

       -  Kumaş/iplik sipariş formu hazırlama

  -  Kumaş/iplik depo giriş ve çıkış işlemleri yapma

  -  Printırdan irsaliye kesebilme

  -  İç ya da fason Kesime kumaş sevk etme ya da satış yapma

  -  Bütün bu yukarıdaki girişlerde ilgili formlara sadece Grup No adı yazılıyor.Kumaş isim  ve renklerini yazmaya gerek kalmıyor Çünkü ilgili formlardaki kumaş cinsi ve rengi açılan kutularının oklarına basınca, çıkan listede sadece o gruba ait, ihtiyaç planında     girilen  kumaşlar ve renkleri çıkacak siz de bunlardan birisini seçeceksiniz.

  -  Yanlış girilen kayıtları karşımıza getiren raporlar... Böylece yanlış yapılan kaydın görülerek düzeltilmesi

  -  Ayrıntılı olarak bütün kumaş ve iplik hareketlerinin detaylı olarak planlanan, sipariş verilen, gelen ve kesime sevk edilen miktarlarını anlık görebilme ve raporlandırabilme, ayrıca Excel e de gönderebilme.

   Bu menüye tıklanıldığında Girişler Değişiklik ve Raporlar olmak üzere üç alt menü açılacaktır. 

   Aşağıda bu görüntüler mevcuttur.                                                                                           

       

  

        3- FASON TAKİP:

        Bu menüde şu işlemler gerçekleştirilir:

        -  Kesim aşamasından başlayarak fason ve iç bünyede yapılacak/yapılan dikim, baskı, nakış,                                        

           ütü paket vb gibi parça işçiliklerin giriş veya çıkış işlemleri  tek bir formdan  yapılır.

-    Printırdan irsaliye kesebilme

-    Fason işçiliklerin iki ödeme arası order bazında hakedişlerinin hesaplanması

-    Yüklenmeyen orderların kesim ve sonrası işçiliklerinin toplanmış olarak gelen ve giden miktarlarını

      gösterir Detaylı ve Özet işçilik raporları. 

 -   Yüklenmiş orderların toplam olarak kesilen fason işleme giden gelen ve sevk edilen miktarlarının ve genel konfeksiyon fire oranlarının gösterildiği Verimlilik raporları

-    Yine programın diğer menülerinde olduğu gibi bu menüde de Excele her an gönderilebilme

-    İster renk/beden bazında ister genel olarak çalışabilme.

Bu menüye tıklanıldığında Girişler Değişiklik ve Raporlar olmak üzere üç alt menü açılacaktır. Aşağıda bu görüntüler mevcuttur . 

     

        

       4- AKSESUAR TAKİP:

      Bu menüde şu işlemler gerçekleştirilir:

       -  Aynı Kumaş Depo Menüsünde olduğu gibi aynı mantıkla ama bu sefer aksesuar sipariş formu                              

          girilir, Aksesuar depo giriş ve çıkışları girilir, kesime sevk yapılır.

       -  Bütün bu yukarıdaki girişlerde sadece Grup No adı yazılıyor. Aksesuar isim ve renklerini yazmaya                             

          gerek kalmıyor. Çünkü ilgili formlardaki aksesuar cinsi ve rengi açılan kutularının oklarına basınca,

          çıkan listede sadece o gruba ait ihtiyaç planında girilen aksesuar ve renkleri çıkacak siz de bunlardan

          birisini seçeceksiniz.

       -  Yanlış girilen kayıtları karşımıza getiren raporlar... Böylece yanlış yapılan kaydın görülerek düzeltilmesi.

 

       -  Ayrıntılı olarak bütün aksesuarların detaylı olarak planlanan sipariş verilen gelen ve kesime sevk

          edilen miktarlarını anlık görebilme ve raporlandırabilme, ayrıca Excel e de gönderebilme.

 

        Bu menüye tıklanıldığında Girişler Değişiklik ve Raporlar olmak üzere üç alt menü açılacaktır.

        Aşağıda bu görüntüler mevcuttur .

                     

        

         5- İMALAT RAPOR:

       Bu menü Planlama Raporları ve İmalat Raporları olmak üzere iki alt menüye sahiptir.

       a)     Planlama Raporları: Bu menüde şu raporlar görüntülenebilir:

- Yüklemesi bitmemiş olan Güncel Siparişleri görüntüleme

        - Yüklemesi biten siparişleri bir çentikle kapatma. Bu işlemle bu ordera ait kumaş, fason ve diğer

        işlemler yüklenmemiş orderlar listesinden düşerek yüklenmişler listesine geçmektedir.

- Değişik dizaynlarda yüklenen ve yüklenmeyen orderlara ait, ay/yıl ve müşteri bazlı özet tablolar

 Bu menüye tıklatıldığında aşağıdaki görüntü karşımıza gelecektir.

 

   b)     İmalat Raporları: Bu Bu menüde şu raporlar görüntülenebilir:

      - Tekbir satırda her bir ordera ait kumaştan başlayarak bütün giden gelenler ve kesimden başlayarak

         bütün giden gelenler ve yine parsiyel yüklemeler toplamı, fiyat bilgileri gibi raporlar ve bunları

         isteğe bağlı olarak Hatkon veya Excel’den alabilme.

 - Hafta hafta toplam olarak imalatın bütün aşamalarını müşteri bazında raporlama.

- Yüklenmiş orderlara ait ay/yıl ve müşteri bazlı adet, meblağ ve fire raporları alabilme.

     - Yüklenmiş gruplara ait gerçekleşen kumaş sipariş, alım ve kesim miktarlarını,

        maliyetlerini ve yükleme meblağlarını gösterir Ön Maliyet raporu.

     Bu menüye tıklatıldığında aşağıdaki görüntü karşımıza gelecektir.

     

        6- MALİYET TAKİP:

       Bu menüde gerçekleştirilen işlemler ve alınabilen raporlar aşağıdaki gibidir:

       - Satıcılara ait faturalardan order-grup ve maliyet kalemi bazında detaylı cari hesap bilgisi girebilme.      

       - Yine satıcılara yapılan ödemeleri çek/nakit olarak ayrı ayrı  girebilme imkanı.

       - Müşterilere yapılan sevkleri girebilme

       - Yurtdışı/yurtiçi müşterilere yapılan sevkleri fatura fatura ve değişik döviz bazlarında girebilme.

       - Yine bu müşterilerden gelen ödemelerin detaylı döviz girişlerini yapabilme.

       - Müşteri cari hesabında sadece yükleme tarihleri ve ödeme tarihleri hesaba katılacağından                                

         kullanıcıya sadece bu tarihlere ait girilmesi gereken kur bilgilerini ekrana getiren

         Girilmesi gereken Kur Listesi.

         -Detaylı, özet yada iki tarih arası cari hesap bakiyesi alabilme

         -Maliyet Kalemi bazında bütün girdi değerlerini ay ay tasnif edebilme.

         -Order/grup veya müşteri bazında gerçekleşen maliyetlerin toplam değerlerini rapor olarak

          alabilme.

         -Detaylı olarak ödenen ve ödenecek çeklerin takibi,tahsili ve otomatik olarak düşümü

         -Printırdan kesilen irsaliyelerin otomatik olarak bütün bilgilerin sıralı olarak alınabilmesi.

         -Girilecek son tarih itibariyle müşterilere yapılan sevkiyatların fatura fatura ödendi, ödenmedi

          eksik ödendi, dosya kapandı gibi bilgilerini ayrıntılı rapor olarak izleyebilme.

          Bu menüye tıklanıldığında Girişler Değişiklik ve Raporlar olmak üzere üç alt menü açılacaktır.                              

          Aşağıda bu görüntüler mevcuttur .

         

        

         Detaylı demo için: info@hatkon.com

      

   

2007 © Hatkon Tekstil Konfeksiyon Programı